ทิพยประกันภัย

1 จริงใจ (Copy)

7,907.00฿8,901.00฿
ประกันตามไมล์-ขับได้
5,000 กิโล/ต่อปี
ทุนประกัน
100,000
ทุนรถหาย ไฟใหม้
100,000
น้ำท่วม
100,000
ค่าเสียหายส่วนแรก
-
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000
ค่ารักษาพยาบาล
50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000
คุ้มครองคนในรถ
7 คน
ระบุผู้ขับขี่
ไม่ระบุ
กระจกรถยนต์
ตามราคาตลาด
รายละเอียด
ล้างค่า
เปรียบเทียบ

ทิพยประกันภัย

2พลัส จริงใจ

5,419.00฿6,100.00฿
ประกันตามไมล์-ขับได้
5,000 กิโล/ต่อปี
ทุนประกัน
100,000
ทุนรถหาย ไฟใหม้
100,000
น้ำท่วม
100,000
ค่าเสียหายส่วนแรก
-
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000
ค่ารักษาพยาบาล
50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000
คุ้มครองคนในรถ
7 คน
ระบุผู้ขับขี่
ไม่ระบุ
กระจกรถยนต์
ตามราคาตลาด
รายละเอียด
ล้างค่า
เปรียบเทียบ

อาคเนย์ประกันภัย

CITY CAR สบายใจ

5,300.00฿6,100.00฿
ประกันตามไมล์-ขับได้
- กิโล/ต่อปี
ทุนประกัน
410,000
ทุนรถหาย ไฟใหม้
410,000
น้ำท่วม
410,000
ค่าเสียหายส่วนแรก
5,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000
ค่ารักษาพยาบาล
100,000
ประกันตัวผู้ขับขี่
300,000
คุ้มครองคนในรถ
7 คน
ระบุผู้ขับขี่
-
กระจกรถยนต์
-
รายละเอียด
ล้างค่า
เปรียบเทียบ
10,000.00฿15,000.00฿
ประกันตามไมล์-ขับได้
5,000 กิโล/ต่อปี
ทุนประกัน
100,000
ทุนรถหาย ไฟใหม้
100,000
น้ำท่วม
100,000
ค่าเสียหายส่วนแรก
-
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000
ค่ารักษาพยาบาล
50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000
คุ้มครองคนในรถ
7 คน
ระบุผู้ขับขี่
ไม่ระบุ
กระจกรถยนต์
ตามราคาตลาด
รายละเอียด
ล้างค่า
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบประกัน